Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:94. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:271. Error 9: Invalid character

Menu

Sonda

Spotkanie z policjantem
wtorek, 13 stycznia 2015 11:34

 

Dnia 12 stycznia r. gocilimy w naszej szkole przedstawiciela Komisariatu Policji w Muszynie, ktry spotka si z dziemi z Przedszkola oraz uczniami klas I – VI. Spotkanie z przedszkolakami rozpoczo si od wyjanienia na czym polega praca Policjanta i zaprezentowania munduru. Jednak gwnym celem przybycia Policjanta bya pogadanka na temat poruszania si po drogach oraz jak zachowa bezpieczestwo w stosunku do nieznanych nam osb. Dzieci chtnie suchay rad, bray udzia w rozmowie. Mamy nadziej, e przedszkolaki zapamitaj wpajane zasady ruchu drogowego. Uczniowie klas I – VI wysuchali pogadanki dotyczcej bezpieczestwa. Poznali zasady bezpiecznego zachowania na drodze, przyswoili sobie treci zwizane z bezpieczestwem w ruchu drogowym, nawykiem zapinania pasw, noszenia kamizelek, elementw odblaskowych, przechodzenia przez jezdni w miejscach dozwolonych oraz bezpiecznych zabaw w czsie zimy. Tematem rozmowy bya rwnie cyberprzemoc, Internet , korzystanie z telefonu komrkowego w celu uwiadomienia uczniom zagroe pyncych z ich nieodpowiedniego uytkowania. Uczniowie mieli okazj zapozna si z wszelkimi nowociami w dziedzinie przeciwdziaania i cigania przestpstw, ktre maj miejsce w sieci.   Zdjcia w galerii                                              

 

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa